Poomsae Scoring System 2018 – skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: instrukcja jeszcze w trakcie opracowania, po szkoleniu sędziów w Białymstoku powstała wersja systemu 25.09 – dużo nowości oraz wreszcie pokonany problem z cache w Android Firefox i Chrome!

Uruchomienie systemu

Zaczynamy od podłączenia do zasilania i włączenia routera. Jednostkę centralną Raspberry Pi łączymy przewodem z routerem i podłączamy do zasilacza. Kolejność jest istotna.

  1. Podłączenie zasilania do routera i włączenie routera
  2. Podłączenie Raspberry Pi do routera i włączenie Raspberry Pi
Połączony system

Lista startujących 

Przygotowanie systemu do pracy zaczynamy od listy startujących. Nie jest ważne, z jakiego źródła skorzystasz – wynikowy plik z danymi do pracy programu to CSV gdzie poszczególne elementy rozdzielane są przecinkami:

numer startowy– 001
skrót kraju– POL
nazwiskoi imię lub nazwiska – Nowak Adam
kategoria– 01 MALE 15-17 10-5 cup
nazwa klubu
a startujący to poszczególne wiersze pliku.

Przykład gotowego pliku CSV


Przykładowy plik arkusza kalkulacyjnego do exportu CSV
systemy rejestracji online mogą przygotować od razu CSV!

Możemy też przygotować CSV sami…

Ważne: w poszczególnych polach nie stosować przecinka, ani znaków cudzysłowu czy innych specjalnych. Nazwa kategorii jest jedynym wyróżnikiem – każdy znak, spacje itp. może utworzyć nową kategorię.

Tak przygotowany plik wgrywamy do programu przez stronę internetową. W każdej chwili można plik o tej samej nazwie wgrać jeszcze raz i poprzedni zostanie zastąpiony. Nie ma to wpływu na już zapisane wyniki.

Wybierz „WGRAJ LISTĘ STARTOWĄ”


Wybierz plik , wyślij i powróć do menu głównego


Nazwa pliku jest nazwą zawodów – niekoniecznie pełną, ważne , aby była to nazwa unikalna. Z poziomu użytkownika nie ma możliwości edycji czy kasowania plików. (Zarezerwowane dla licencjonowanych administratorów PSS, jak operacje na bazach danych, edycja źródeł itp. – przez SSH.) 

Uwaga: plik istniejący o takiej samej nazwie zostaje zastąpiony ostatnio wgrywanym do systemu!

Po wgraniu listy startowej program jest gotowy do pracy.

Podłączenie komputerów obsługi mat i monitorów

Komputery obsługi  mat łączymy z routerem przez WiFi lub kablem – SSID oraz hasło znajdują się w instrukcji pakietu. Tak samo łączymy ewentualne monitory bezprzewodowe przez WiFi. W razie korzystania z HDMI komputera obsługi maty łączymy go kablem i używamy jako dodatkowego monitora.

Na komputerze obsługi maty w przeglądarce internetowej wybieramy adres (podany w instrukcji dla danego systemu), tu przykładowo 192.168.1.211 i z Menu Głównego wybieramy odpowiednią MATĘ.

Jeśli prawidłowo wgrana została lista startujących odpowiedni TURNIEJ wybieramy z Menu Maty:

Dla ułatwienia pracy stolika rejestratora dodano nowe funkcjonalności: PODGLĄD – pokazuje mały panel z sygnalizacją wysłania przez sędziego not oraz MONITOR – miniaturka monitora systemu dla danej maty. 

Powyżej pełna konfiguracja biurka rejestratora z poglądem monitora i aktywności sędziów

Wybieramy nasz turniej:
 

Wybór turnieju
 

Po dokonaniu wyboru turnieju w nowym oknie przeglądarki pojawi się okno rejestratora / obsługi maty. 

Powyżej: przykładowe dane oraz aktywne wyświetlanie PLAKAT 2 (dla użytkownika dostępny jest PLAKAT 1), aktywne odbieranie danych Poomsae 1 oraz ELIMINACJE jako etap zawodów – wszystko to ustawić i zmienić można w tym miejscu. 
 

Przed wywołaniem zawodnika należy wyczyścić przykładową punktację, wybrać etap zawodów, zawodnika i wybrać WOŁAJ.
 

Wybieramy zawodnika
 
Wywołujemy zawodnika do FINAŁU (obsługa wybiera z listy rozwijalnej etap zawodów Eliminacje / Półfinał / Finał)
Wybranie opcji WOŁAJ pozwala na pokazanie jak poszczególni sędziowie wysyłają swoje noty do systemowego bufora odbiorczego, jakim jest tabela ” monitor” 

Dlaczego nie pokazać zamiast tego „starej” strony Wyniki 1 ? Powody są dwa: nie sugerować sędziom (a zawsze można wysłać kolejne noty) sposobu oceniania, dać czas ww. na ewentualne poprawki w razie problemów czy to technicznych czy organizacyjnych PRZED publikacją i przeliczeniem wyników.

Obsługujący biurko rejestratora nie zawsze widzą monitory, mają teraz podgląd pracy sędziów:

Konfiguracja smartfona / tabletu

Najpierw łączymy się z siecią routera PSS 2018 (dane w zestawie SSID i hasło oraz IP serwera systemu). Aby nie występował efekt przewijania utrudniający pracę sędziego należy dodać do ekranu głównego skrót do panelu danego sędziego:

  • w przeglądarce internetowej wybieramy adres serwera (podany w instrukcji dla danego systemu), w systemie RPi to 192.168.1.201
  • w menu głównym wybieramy matę (1-3)
  • w menu maty wybieramy sędziego (1-7)
  • dodajemy skrót do ekranu głównego:
Teraz wybieramy skrót!


Sędzia gotowy do pracy

Na urządzeniach z systemem Android warto zainstalować Chrome lub inną przeglądarkę, tak aby była możliwość utworzenia skrótu do strony na pulpicie/ekranie głównym – to jedyna możliwość uniknięcia przewijania strony podczas pracy:

Uwaga:
przycisk ODŚWIEŻ ma jedynie przywrócić startowe elementy not oraz pobrać informacje o zawodniku – nie są jednak one konieczne, ponieważ sędzia wysyła oceny zawsze dla wybranego przez biurko rejestratora zawodnika i wykonania.

 

 

Router i serwer DHCP

Router jest dostarczony z ustawieniami fabrycznymi oraz (jeśli dostarczono przynajmniej ich MAC adresy) pre-konfigurowanymi tabletami, które mają wówczas zarezerwowane z puli serwera DHCP adresy IP, co zapobiega problemom z jednakowymi IP zdarzającym się przy systemie Android.

Zaleca się zmianę okresową SSID / hasła dostępu!