V DAN w naszym Klubie!

14 lutego 2020 w Poroninie odbył się egzamin związkowy PZTO na stopnie mistrzowskie. 

Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył Egzaminator Kukkiwon, Prezes PZTO, Pan Artur Chmielarz VI DAN Kukkiwon. Nad prawidłowścią proceduralną czuwała Komisja Rewizyjna PZTO. Egzaminowani poddani zostali testom w zakresie wszystkich układów formalnych aż do wymaganego na dany stopień, walki sterowanej przy użyciu technik ręcznych, a następnie technik nożnych, zadanym przez Komisję Egzaminacyjną licznym aplikacjom technik samoobrony, walki sportowej, rozbiciom technikami recznymi, nożnymi i w wyskoku. Część teoretyczna objęła pytania z zakresu historii Związku, historii i współczesności Taekwondo, znajomości terminologii Taekwondo, podstaw kultury koreańskiej, przepisów sportowych, sędziowskich, ruchu olimpijskiego i szeroko pojętego znaczenia Taekwondo w kraju i na świecie.

W wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich wymaganych elementów egzaminu, nasz trener Mirosław Furman uzyskał stopień 5 DAN.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia na facebook’u https://www.facebook.com/taekwondo.wt.poland/posts/2748343791878432